Stäng
Sök
Filters
RSS

Blogginlägg taggade med 'ekodesign'

Moderna kaminer bättre för människa och miljö

Energimyndighetens senaste test av braskaminer visar att en modern braskamin kraftigt minskar vedförbrukningen och miljöutsläppen jämfört med äldre braskaminer.Testet visar att vedförbrukningen kan minska med ca 20 procent och att miljöutsläppen kan halveras eller minska med upp till 85 procent.

Oförbrända kolväten och stoft påverkar miljön men också vår hälsa. Utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50-85 procent och utsläppen av stoft med 60-80 procent i moderna braskaminer. I testet har modernare braskaminer jämförts med två äldre braskaminer från 1980- och 1990-talet.

Effektivare och lägre uppvärmningskostnader De flesta moderna braskaminerna som testats har en verkningsgrad på 75-80 procent. Verkningsgraden för de äldre kaminerna som användes som jämförelse i testet ligger på 59-66 procent. De äldre braskaminerna i testet är relativt stora. Det innebär att de har en hög effekt om man jämför med de moderna som är lite mindre.

Den som är intresserad av att installera en braskamin i sitt hem bör i första hand vända sig till en auktoriserad återförsäljare som kan hjälpa till med bygganmälan till kommunen, ge värdefulla råd om lämplig typ av eldstad samt var den bäst bör placeras i hemmet.

Både energimärkning och ekodesignkrav inom några år År 2018 kommer alla braskaminer att få energimärkning, motsvarande den som redan finns på många andra produkter, som kommer att hjälpa konsumenter som vill välja det mest energi- och miljövänliga alternativet. År 2022 kommer också ekodesignkrav, som ställer krav på högre verkningsgrad och låga miljöutsläpp. Ekodesignkraven och energimärkningen är gemensamma för alla EU-länder.

Byt ut gamla kaminer som saknar inte uppfyller kraven gratis Har du en gammal kamin är äldre än 2002 så har du förmodligen en miljöbov i ditt hem. Överväg starkt om du vill vara med att bidra till ett bättre och miljövänligare samhälle. Välkommen in till Eldstaden i Jönköping / Huskvarna, din leverantör av brasvärme, om vad utbytet kan kosta. I vissa fall kan vi erbjuda kostnadsfri demontering vid köp av ny kamin.

Även en gammal skorsten bör bytas ut Har du en gammal stålskorsten som din kamin är ansluten till bör även denna bytas ut. Det finns stora säkerhetsrisker med att behålla den gamla, oavsett om din sotare sagt att den ”ser bra ut”. Det är helt omöjligt att bedöma skicket på isoleringen mellan innerrör och ytterrör som skall förhindra värmebryggor ut i bjälklaget.

Vill du se alla testresultat:Läs mer på:
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/moderna-braskaminer-battre-for-bade-manniska-och-miljo/