Stäng
Sök
Filters

Tjänster

Vi kan skorstenar och skorstensrenoveringar

 

Behöver din skorsten repareras? Då är det oss som medlem i Skorstenshantverkarna du ska kontakta. Lång erfarenhet, rejält hantverk och modern teknik.

 

Skorstenar är vårt liv – vi har många års erfarenhet av att lösa skorstensproblem, oavsett om det gäller en enkel reparation eller ett komplicerat nybygge. Vi utför skorstensrenovering med böjliga insatsrör eller genom glidgjutning. Vi utför också installation av nya skorstenar eller kaminer. Självklart arbetar vi bara med insatsrör, skorstensmassor och skorstenar som uppfyller svenska myndigheters säkerhetskrav.

 

Insatsrör i skorsten

Metoden går till på följande sätt: Röret förs ner i den otäta skorstenskanalen. Tack vare att det är böjligt och flexibelt så kan man även använda det på skorstenar som är svängda. Materialet i det böjliga röret ska vara av hög kvalitet och tåla den belastning som krävs. Vi använder marknadens bästa insatsrör med hela 30 års garanti. För att det inte ska bildas kondens så isoleras utrymmet utanför röret med vermikulit. Röret fästs i en bottenkona längst ner och ett toppfoder högst upp.

 

Glidgjutning av skorsten

Glidgjutning av rökkanaler och ventilationskanaler är en välbeprövad metod där ett keramiskt bruk appliceras. Enkelt uttryck är det en slamning av kanalen för att fylla ut fogar och håligheter. Resultatet av en glidgjutning är en tät rök-eller ventilationskanal med bibehållen area och bättre drag som resultat.

 

Garantier utöver det vanliga

När skorstensrenoveringen är utförd ska en sotare komma och godkänna installationen. När du anlitar en Skorstenshantverkare får du en rad olika garantier, som är betydligt mer omfattande än Konsumentverkets minimikrav. För de insatsrör vi använder får du en materialgaranti som är helt unik på marknaden, upp till hela 30 år. Du kan även få utan kostnad NSP Trygghetspaket – ett påbyggnadsskydd som gäller i 10 år och ersätter demontering och montering kostnader av den felaktiga produkten, samt även följdskador ända upp till 10 miljoner om olyckan mot förmodan skulle vara framme.

 

Vi ingår i Brasvärmegruppen som är en samarbetsorganisation mellan ca 20 st olika brasvärmeföretag i Sverige.

Brasvärmegruppen